FAQ

Ofte stilte spørsmål

 • Hva er latent skatt?
 • Hva er forskjellen mellom beregning av nåverdi og neddiskontering?
 • Hva betyr kapitalisering?
 • Hvordan tas det hensyn til skatt i verdivurderinger?
 • Hva betyr P/E?
 • Når brukes P/E som vurderingsmetode?
 • Hvorfor legges driftsresultatet til grunn for beregning av virksomhetens verdi og ikke resultat etter finans?
 • Hva er forskjellen mellom aksjenes verdi og virksomhetens/driftens verdi?
 • Hvordan tas det hensyn til perioden mellom tidspunktet for verdivurderingen og overdragelsen av aksjene?
 • Hvordan tas det hensyn til skjulte verdier og tap?
 • Hvordan vurderes verdien av landbrukseiendom?