FORSIKRINGSOPPGJØR

Tapsvurdering ved erstatningsmessige skader

FORSIKRINGSOPPGJØR

Verdi Analyse har spesialkompetanse i vurdering av avbruddstap/økonomisk tap og bistår både bedrifter og forsikringsselskaper i skadeoppgjør for næringslivet.

Bedrifter

Etter en skade er mange usikre på hvilke rettigheter og begrensninger bedriften har iht. sin forsikringsavtale. Det er ikke åpenbart hvordan erstatningen beregnes for avbruddstap, varer, maskiner, inventar og løsøre.

Forsikringsselskapenes skadebehandlere redegjør som regel klart for dette, men noen har likevel behov for å konsultere en rådgiver.

Noen ganger ønsker skadelidte å utarbeide et erstatningskrav. Da er det viktig at kravet er utformet iht. forsikringsvilkårene og at kravet er godt nok dokumentert.

I ansvarssaker er det viktig å beskrive årsakssammenhenger og kvantifisere konsekvensene på en slik måte at motparten kan behandle det.

Forsikringsselskaper

Verdi Analyse bistår forsikringsselskapene i skadeoppgjør for næringsliv som krever spesialkompetanse innenfor avbruddstap/vareskade med mer.

Verdi Analyse vurderer også reelt økonomisk tap når næringsdrivende har krav på erstatning etter ansvarsskader.